Seç Politikası

SOCOMEX, güçlü bir SEÇ performansı ile öncelikle insan sağlığına, emniyetine verdiği önem ve çevreye karşı olan duyarlılığı ile konusunda lider olmayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda;

  • Üst yönetimin desteği ile yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda, sürekli iyileşme ve gelişme ilkesine bağlı kalarak Sağlık, Emniyet ve Çevre yönetim sisteminin işletilmesini,
  • Faaliyet alanı ile ilgili tüm yasal yükümlülükleri ve ilgili standartları takip ederek bu yükümlülüklere uygun çalışılmasını,
  • Tüm faaliyetlerinin eğitimli ve yetenekli personeller ile sağlık ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda emniyetli bir çalışma ortamında gerçekleştirilmesini,
  • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tüm riskleri tayin ederek, bu riskleri en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınmasını,
  • SEÇ ilkeleri doğrultusunda çalışanlarına sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, SEÇ konusunda gerekli güven duygusunun oluşturulmasını,
  • SEÇ sorumluluk bilincinin sürekli geliştirilmesi için çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve bu ihtiyaçların karşılanmasını,
  • Acil bir durum ile karşılaşıldığında etkili bir mücadele yapılabilmesi için acil durum eylem planı oluşturulmasını ve düzenli tatbikatlar ile bu eylem planının sürekli geliştirilmesini,
  • Mevcut ve olası kazalar için titiz bir araştırma yaparak araştırma sonuçlarının olduğu gibi açıklanmasını, kazaların önlenmesi ve tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını,
  • Faaliyetler sırasında oluşan ve oluşabilecek olan her durumun tarafsız bir şekilde incelenmesini ve sonrasında raporlandırılmasını,
  • Uygun insan, teknik ve finansal kaynakların mevcudiyetinin sağlanmasını ve planlanan yeni yatırımlarda çevre faktörünün ön planda tutulmasını,

SEÇ Politikamızın tüm personelimize aktarılmasını, herkes tarafından anlaşılmasını, sıfır kaza hedefi ile sağlıklı, emniyetli bir ortamda çevreye zarar vermeden bu politikaya uygun şekilde çalışılmasını sağlayacağız.