Seç-G Politikası

SOCOMEX, hizmet verdiği iş kolunun özellikleri sebebi ile sahip olduğu güçlü bir SEÇ-G performansı ve kendisi için çalışan herkesin sağlığına, emniyetine, güvenliğine verdiği önem ve çevreyle olan etkilenmeyi minimuma indiren gayretleri ile konusunda lider olmayı ilke edinmiştir. Bu amaçla;

 • Üst yönetimin desteği ile yasal yükümlülükleri doğrultusunda, sürekli iyileşme ve gelişme ilkesine bağlı kalarak Sağlık, Emniyet ve Çevre yönetim sisteminin işletilerek,
 • Tüm faaliyetlerini doğru bilgi, eğitim ve faaliyet tipine uygun koruyucu ekipmanlar ile donatılmış yetenekli personellerden oluşan emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak,
 • SEÇ-G sorumluluk bilincinin sürekli geliştirilmesi için çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayarak,
 • Risklerini tayin ederek, gereken değişikliklere göre iş akışlarını, kontrollerini ve uygulamalarını uyarlayarak, personelin emniyetini geliştirici çabalara aktif destek vererek,
 • Mevcut ve olası kazalar için titiz bir araştırma yapılarak, araştırma sonuçlarını olduğu gibi açıklayarak, rapor edilen eksiklere ve arızalara anında müdahale edilerek, emniyetsiz ve ihmalkâr davranışlara karşı tüm seviyelerde etkin önlemler alarak, acil durum ve iş devamlılığı planlamalarını oluşturarak ve düzenli tatbikatlar ile bu eylem planını sürekli geliştirerek,
 • SEÇ-G ilkeleri doğrultusunda çalışanlarına sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, SEÇ-G konusunda gerekli güven duygusunu yaratarak,
 • Yasal yükümlülüklere, ilgili standart gereklerine uygun çalışarak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşmuş, oluşmakta olan ve oluşabilecek her durumu tam tarafsız bir şekilde inceleyerek ve sonrasında raporlayarak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar ve kazaların önlenmesi ve tekrarlanmaması için kaza yada hasar risklerine karşı gerekli tedbirleri alarak,
 • Planlanan yatırımlarda çevre faktörünü ön planda tutup, çalışanlarımızın çevre bilincini sürekli iyileştirip geliştirerek, mal ve hizmet aldığımız tedarikçilere de çevre bilincini aşılayarak,
 • Yapacağı tüm SEÇ-G faaliyetlerini sürekli iyileştirerek ve geliştirerek,

SEÇ-G Politikamızı tüm personelimize aktarıp herkes tarafından anlaşılmasını, politikaya uygun çalışılmasını, kazaların olmadığı, sağlıklı, emniyetli bir ortamda ve çevreye zarar vermeden güven içinde çalışılmasını sağlayacağız.