İtiraz ve Şikâyet Başvurusu

SOCOMEX’ in muayene faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve/veya şikâyet söz konusu olursa, ilgili başvuru gerek web sayfasından online olarak gerekse Müşteri Şikâyeti Değerlendirme Formunun (F.06.04) doldurulması suretiyle, şahsen veya e-posta, fax, posta gibi iletişim kanalları kullanılarak yapılabilir.

İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

İlgili başvuru alındıktan sonra SOCOMEX Muayene Sorumlusu tarafından mevcut talebin analizi yeterli ölçüde yapılamıyorsa, müşteri firma ziyareti gerekip gerekmediğine yine kendisi tarafından karar verilir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme faaliyetleri sonrasında muayene tekrarı gerekmiyorsa haklı gerekçesi müşteriye yazılı olarak bildirilir.

İşlem/muayene tekrarı gerekmesi halinde ise, SOCOMEX Muayene Sorumlusu, muayenenin yapılacağı tarihi müşteriye yazılı olarak bildirir.

Muayenelerde itiraz/şikâyet sahibi ile birlikte uygulanan standard, muayene metodu ve kullanılan ölçme cihazları üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra itiraz/şikayet sahibinin de katılımıyla, Muayene Bölüm personellerimiz tarafından daha önce yapılmış olan muayeneler tekrarlanır.

Sonrasında eğer gerekiyorsa, tarih belirlenerek, Muayene Sorumlusu, Kalite Yönetim Müdürü ve itiraz/şikayet sahibinin katılımı ile bir bilgilendirme toplantısı yapılır. Yapılan bu toplantıda itiraz/şikayet sahibine, uygulanan standardlar, muayene metodları, yapılan muayeneler kullanılan cihazlar hakkında bilgi verilir.

Sonuçlarda farklılık varsa, yapılan muayenenin tekrarları için yeni muayene raporu düzenlenir ve önceki rapor geçersiz sayılır, muayene ücreti alınmaz. Sonuçların aynı çıkması durumunda ise, önceki rapor geçerli sayılır ve muayene ücreti alınır.

Başvuru için formu doldurunuz.