Periyodik Kontrol ve Muayene Faaliyeti Logo Kullanımı

SOCOMEX, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, sertifikalarında, broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü çalışmasında bu talimatta yazan şartlara ve “TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki kurallara (Bkz:www.turkak.org.tr /Rehberler/R10.06) uygun şekilde kullanmalıdır.

İlgili doküman için tıklayın.