Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

 • Muayene faaliyetlerini tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini,
 • Muayene hizmeti başvurularının alınması esnasında, hizmet verilecek kuruluş ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir durum söz konusu ise bu kuruluşlara hizmet vermeyeceğini,
 • Muayene hizmeti için kendisine başvuruda bulunan kuruluşlara, uygulamayı hızlandıracak veya yavaşlatacak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacağını,
 •  Muayene hizmetlerini, hizmetten faydalanan kişi kurum veya kuruluşların konumuna, büyüklüğüne, herhangi birlik veya gruba üye olmasına, verilmiş hizmetlerinin sayısına, firmamıza sağladığı mali katkıya bağlı olmaksızın ve mali açıdan engelleyici yada kolaylaştırıcı ayrım yapmaksızın eşit ve tarafsız olarak sunacağını,
 •  Muayene bölümü çalışanlarımızın, muayene faaliyetleri kapsamındaki tüm çalışmalarında, varsa önceki çalıştıkları firmalara minimum 2 (iki) yıl muayene hizmeti vermeyeceğini,
 • Muayene bölümü çalışanlarımıza yönelik olarak, muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının raporlandırılması konularında siyasi, ticari ve mali anlamda, şirketimiz üst yönetiminden ve diğer üçüncü taraflardan hiçbir baskı olmayacağını,
 • Muayene bölümü çalışanlarımızın sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ve muayene sonucuna bağlı olmayacağını,
 • Muayene hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları temin edeceğini,
 • Müşteri ve/veya üçüncü taraflardan gelen şikayet ve itirazları hiçbir etki altında kalmadan çözümleyeceğini,
 • Muayene hizmetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin gizli tutulacağını ve müşterinin izni olmadan üçüncü taraflara açıklanmayacağını,
 • Yürütülen hizmetler sonucunda oluşabilecek üçüncü taraf zararlarının tazmini için yeterli mali kaynağı sağlayacağını, bu amaçla Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptıracağını,
 • Muayene ettiği öğenin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, ticari amaçlı satın alıcısı, sahibi, ticari amaçlı kullanıcısı veya bakımcısı olmadığını ve olmayacağını,
 • Müşterilerine danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,

Bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan SOCOMEX bütün bunların güvenceye alındığını beyan ve taahhüt eder.

 

Seyhan KILINÇ
Genel Müdür