Cidar Arası Sızıntı Tespit Sistemleri Muayenesi

Bu muayene tipinde Yanıcı, Yanıcı Olmayan Yeraltı/Üstü Sıvıların ve Likit Petrol Ürünlerin Depolandığı Çift Cidarlı Tanklar ve Bağlı Bulunduğu Çift Cidarlı Hatlara kurulu TS EN 13160-2 veya TS EN 13160-3 standardına uygun basınç-vakum ve sıvı kaçak tespitine yönelik çeşitli markalara ilişkin sızıntı tespit sistemlerinin çalışabilirliği kontrol edilmektedir. Kurulu olan sızıntı tespit sistemine bağlanan muayene düzeneği vasıtasıyla, sistemin fonksiyon verileri (Alarm On-Off/Pompa On-Off/ ABÖV On-Off) ölçülüp, üretici firma talimatlarında belirtilen veriler ile karşılaştırılır.