Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi

EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ : Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ : 8 saat
KATILIMCI : En az 10, en çok 20 KİŞİ (Bir grup için)

EĞİTİM AMACI : İş yerlerinde arama-kurtarma-tahliye ekibine ve tüm çalışanlara; yangın, deprem ve gelişebilecek olağan üstü durumlarda arama, kurtarma ve tahliyenin nasıl yapılacağı konusunda yeterlilik kazandırmak.

KİMLER KATILABİLİR : İşyerlerinde acil durumlarda müdahalede bulunacak arama-kurtarma-tahliye ekibinde bulunacak kişiler eğitime katılabilir.

MEVZUAT : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu / 11. Madde, 28681 sayılı Resmi Gazate’de ilan edilen Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

SERTİFİKASYON : Arama-kurtarma-tahliye eğitimine katılan kişilere GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ tarafından katılımcı belgesi verilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ : Ekip çalışması kurtarmanın genel hususları, kurtarma personelinin kazazedeye yaklaşımı, kurtarmalarda kullanılan teknik malzemelerin tanıtılması, sanayi tesislerinde tahliye ve kurtarma, kazazede taşıma teknikleri, yüksek katlı binalarda tahliye ve kurtarma planlaması, dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri, zorla kapı açma yöntemleri, yangında oluşan duman ve zehirli gazların bina içindeki yayılımı, yangın algılama, uyarı ve tahliye sistemlerinin kullanımı, kişisel koruyucu donanım kullanımı, toplanma bölgesinin özellikleri, toplanma bölgesinde sayım alma yöntemleri, yangın ihbar verme ve işletme içi iletişim, acil durum planının uygulanması, kurtarma ve tahliye tatbikatı