İşaretçi ve Sapancı Eğitimi

ALAN : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İŞARETÇİ VE SAPANCI EĞİTİMİ PROGRAMI

EĞİTİM AMACI : Katılımcıların, sapan kullanılması ve sapanın kullanılmasına yardımcı olan işaretçinin işyerlerinde faaliyet gösterebilmesini öğrenmek ve uygulamalarını yapabilmek, işyerlerinde kullanılan kaldırma araçlarını ve bu araçlardan kaynaklanan riskleri, risklerin bertaraf edilmesini ve bu araçlar için gerekli olan periyodik kontrolleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

KİMLER KATILABİLİR : İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliğine göre; Okuma yazma bilen veya ilkokul mezunu olan,mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olan,tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olan kişiler programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, komisyon tarafından mesleki eğitim verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanların işaretçi ve sapancı eğitimine tabi tutulmaları zorunludur.

MEVZUAT : 04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre işaretçi ve sapancı eğitimi;

SERTİFİKASYON : İşaretçi ve sapancı eğitimine katılan ve başarılı olan kişilere GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ tarafından işaretçi ve sapancı sertifikası verilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ : Kanunlar ve Yönetmelikler, Genel Kavramlar, İşaretçi ile ilgili genel bilgiler, işaretçinin kullanacağı bilgilerin öğrenilmesi, uygulamasının yapılması, Vinç ve sapancı ile ilgili genel bilgilerin işaretçi tarafından bilinmesi, İşaretçinin kullanacağı işaretler: Yavaş, kaldır, indir, dur, yükü kaldır, indir, acil durum işaretleri,jib bomu vb. işaretler ile ilgili genel bilgiler, İşin tehlikesi ve tehlike anında işaretçinin yapması gerekenler, tehlikenin farkına varılması, tehlike esnasında yapılacak işlemler, tehlike sonrası yapılacak işlem çeşitleri ile ilgili bilgiler, Kaza, yaralanma tehlikeleri ve işaretçinin yapması gerekenler, Vinç aracını tanıma, vincin özelliklerini bilme; vinç manevra ve hareket ve çeşitlerini ilgili genel ve teknik bilgileri bilme, Sapan ve sapanın özelliklerini bilme(Sapan:Yükün vinç kancasına bağlantı elemanı), Sapan çeşitlerinin tanınması; zincir, bez ve çelik sapanlar hakkında kaldırma, bağlantı, ölçüm özelliklerinin bilinmesi, Sapanlara ve halatlara ait mekanizmaların bilinmesi. Sapan kilit mekanizmanın işaretçi ve sapancı tarafından tanınması, yük takma işinin uygulamasının yapılması. Sapanlamadan (yükün sapanlanmasında) önceki ve sonraki hesaplamalar, açı özelliklerinin yapılması, halatların kaldırma özelliklerinin ve hesaplamalarının yapılması, ölçüm değerlerine göre yükün bağlanması, Halatlar ve halat çeşitleri; halatların hasarlarının tespiti vehalatların yüke bağlanması, Yük ve sapanın yüke bağlanım işlemlerin yapılması, Kancalar; Çeşitleri,kontrolü