Yangınla Mücadele Eğitimi

EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ : Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ : 8 saat
KATILIMCI : En az 5, en çok 25 KİŞİ (Bir grup için)

EĞİTİM AMACI : İş yerlerinde söndürme-yangınla mücadele ekibine; yangın, deprem ve gelişebilecek olağan üstü durumlarda yangınla mücadelenin ve yangın söndürmenin nasıl yapılacağı konusunda yeterlilik kazandırmak.

KİMLER KATILABİLİR : İşyerlerinde acil durumlarda yangınla mücadelede bulunacak kişiler eğitime katılabilir.

MEVZUAT : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu / 11. Madde, 28681 sayılı Resmi Gazate’de ilan edilen Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

SERTİFİKASYON : Yangınla mücadele eğitimine katılan kişilere GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ tarafından katılımcı belgesi verilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ : Yangının Yapısı ve Bileşenleri, Yangın Önleme Tedbirleri, Yangına Risklerinin Tespiti, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Sanayi Yangınları, Otel Yangınları, Yangın Söndürücülerin Cihazlarının Teknik özellikleri ve kullanımı, Yangın Algılama, Uyarı, Söndürme ve Tahliye sistemlerinin Kullanımı, Kişisel Koruyucu Donanım kullanımı, Yangın Esnasında Oluşacak Tehlikeler, Yangın ihbar verme, Acil Durum Planının Oluşturulması, Ekip çalışması, Yangın Söndürme Tatbikatı