Elektriksel Ölçümler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.
Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü
Paratoner muayenesi
Katodik Koruma Ölçümü
Elektrik Panoları  Muayenesi
Elektrik İç Tesisat Muayenesi
Kaçak Akım Koruma Rolesi Testi
Jeneratör Muayenesi