HABERLER

Akustik Sızdırmazlık Testi

İş kazalarının önüne geçmek, işyerlerinde çalışır durumdaki makinelerinizin ömrünü uzatmak, işçi sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak için periyodik kontrol ve muayene uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Deforme olan veya bozulmaya yatkın makinalara ve ekipmanlara uygulanan periyodik kontrol ve muayene işlemleri makinaların daha verimli çalışmasını sağlayarak işyerindeki performansı doğrudan etkilemektedir. 


Elektriksel Ölçümler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların  mesleki eğitim belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. Yaptığı İşin niteliğiyle ilgili Mesleki Eğitim belgesi almamış ve o alanda  Sertifikaya sahip olmayan kişiler iş alımında direk olarak değerlendirmenin dışında bırakılmaktadır.


Mekanik Kontroller

Ülkemiz insanının pek çoğunun yapmakta olduğu meslekle ilgili belge standardı bulunmamaktadır. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumu  (MYK) tarafından uluslar arası geçerliliğe sahip meslek standartları geliştirilirken, Devlet’ te MYK Onaylı Sertifika aldırılmasını teşvik etmektedir. Zorunluluk getirilen 81 meslekte MYK Onaylı Belge ve sınav ücretinin 2020 sonuna kadar tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.